http://nmpereshmr.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Перещепинська м/р >> ПРОЕКТИ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Положення про порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине
Версія для друку Написати листа

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПЕРЕЩЕПИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇОБЛАСТІ

VІІ СКЛИКАННЯ

 

______ сесія

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Від_________№__________

 

Про затвердження Положення про порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине

          У відповідності статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 10  Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою  врегулювання питань щодо надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

     1. Затвердити Положення про порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине.

    2.  Перещепинській міській раді при прийняті рішень стосовно розміщення на території міста об’єктів у сфері відпочинку та розваг керуватися даним Положенням.

    3. Дане рішення довести до відома населення міста Перещепине та оприлюднити на офіційному сайті міської ради ;

    4.Контроль за виконання рішення покласти на постійні депутатські комісії.

 

 

Міський голова                                                                          В.В. Малицький 

 

 

                   Додаток

до рішення сесії Перещепинської міської ради

 від ____________ року № ______

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та  розваг на території м.Перещепине

 

1. Загальні положення

 

       1.1. Положення про порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине (далі – Положення) визначає єдині умови та порядок погодження місць для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине, а також вимоги до утримання таких місць. 

       1.2. Положення розроблено відповідно  до  Законів України  «Про місцеве самоврядування  в  Україні»,  «Про  благоустрій  населених  пунктів», Земельного кодексу України, Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. № 110, ЗУ «Про захист прав споживачів», Постанови КМ України №833 від 15.06.2006р. «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», «Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», затверджених наказом №369 Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі від 08.07.1996р. та визначає порядок і правила розміщення на території міста Перещепине пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення виїзної, виносної торгівлі і святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг.

 1.2. Дія  цього  Положення  поширюється  на  всі  суб’єкти господарювання,  що  здійснюють  діяльність  у сфері  організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине.

1.3. Вимоги цього Положення є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами, які здійснюють виїзну, виносну торгівлю і святкову виїзну, виносну торгівлю та надання послуг у сфері розваг на території міста Перещепине.

1.4. Дія цього Положення не розповсюджується на торговельну діяльність, що провадиться на територіях ринків та на торговельну діяльність, що здійснюється з пересувних малих архітектурних форм, розташованих поблизу стаціонарних торговельних об’єктів на відстані не більш як три метри від них.

 

 1.5. Діяльність у сфері  організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине здійснюється  суб’єктами господарювання  після  отримання  витягу з рішення  виконавчого  комітету Перещепинської  міської ради щодо погодження місця для надання  певного виду послуг у сфері організації відпочинку та розваг, здійснення виїзної, виносної торгівлі і святкової виїзної, виносної торгівлі.

1.6. Діяльність у сфері  організування відпочинку та розваг включає надання таких послуг:

функціонування атракціонів;

       експлуатація тирів, батутів;

прокат  іграшкових  машинок,  дитячих мотоциклів,  електро-вело-мобілів; 

       діяльність пересувних цирків.

здійснення виїзної, виносної торгівлі і святкової виїзної, виносної торгівлі.

 

2. Умови погодження місця для надання  послуг у сфері організації відпочинку та розваг

       2.1 На  території міста Перещепине надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг  здійснюється у визначених місцях згідно додатку 1 до цього Положення.

2.2. При здійсненні діяльності у сфері  організації відпочинку та розваг не повинно створюватися будь-яких незручностей для пішоходів та проїзду транспортних засобів на території міста.

2.3. Режим роботи встановлюється суб’єктом господарювання, але повинен обмежуватись часовим проміжком: з 9.00 год. до 23.00 год.  У винятку, дні святкових та масових заходів режим роботи встановлюється рішенням виконавчого комітету.

 

3. Порядок отримання погодження місця  для надання  послуг у сфері організації відпочинку та розваг

3.1. Для  отримання  погодження місця для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг суб’єкт господарювання подає наступні документи:

- заяву встановленого зразка (додаток 2 до цього Положення);

- копію  виписки  з  єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- копію довідки про перебування суб’єкта господарювання на податковому обліку;

-  схему  розташування (планово – картографічний матеріал)  місця  надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг ;

- ветеринарний паспорт на  тварину  (при наданні послуг  з  використанням тварин);

- копію дозволу на експлуатацію атракціонів (у разі, коли атракціон віднесений до атракціонів підвищеної небезпеки);

- перелік та кількість тирів, батутів; іграшкових  машинок,  дитячих мотоциклів,  електро-вело-мобілів.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї.

 3.2. Рішення про погодження місця  для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг або відмову в погодженні приймається виконавчим комітетом Перещепинської міської ради.

У разі погодження, дозвіл (додаток 3 до цього Положення) на надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг, видається секретарем міської ради не пізніше 5-ти денного терміну після прийняття рішення.

У разі відмови, секретар міської ради у 5-ти денний строк повинен повідомити суб’єкта господарювання про прийняте рішення з поясненням причини відмови.

Рішення виконавчого комітету Перещепинської міської ради про погодження місця  для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг доводиться до відома суб’єктів господарювання у будь-який спосіб (лист, телефон, електронна пошта тощо).

         3.3 Кошти за тимчасове користування місцем, що використовується для надання послуг у сфері відпочинку та розваг суб’єктами господарювання не сплачуються.

 

4. Умови  тимчасового утримання місць для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг

4.1. Місця для надання послуг у сфері організації  відпочинку та розваг утримуються суб’єктами господарювання відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Правил благоустрою  міста Перещепине.

4.2. Суб’єкти господарювання, що надають послуги у сфері організації  відпочинку та розваг,  зобов'язані:

  4.2.1 - забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення, відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища",  Санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 р. №145, Правил благоустрою міста Перещепине ;

 

            4.2.2 - забезпечити належне утримання тварин  у  цирках   та інших видовищних заходах відповідно до Законів   України "Про тваринний світ", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення   санітарного  та  епідемічного  благополуччя населення",  "Про  захист  населення  від  інфекційних хвороб",  "Про  захист тварин від жорстокого поводження"  та  інших нормативно-правових актів,  що прийняті відповідно до цих законів;

   4.2.3 – вжити заходів щодо дотримання противопожежних норм та вимог Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму»;

4.2.4. - укласти договір на вивезення твердих побутових відходів.

4.2.5. - встановити урни для збирання відходів та сміття біля  місць надання послуг у сфері розваг;

4.2.6. - забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на наданій території; 

4.3. Протягом дня та після закінчення роботи господарюючий суб’єкт повинен забезпечувати чистоту на прилеглій до сфери розваг території. 

 4.4. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров'я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи повинні підтримуватися у належному стані. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров'я громадян обладнання, елементів благоустрою.

 

5.Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

         5.1. Суб’єкти  підприємницької  діяльності, підприємства,  установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з надання послуг у сфері відпочинку та розваг з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму та інших фізичних факторів на здоров'я населення міста зобов'язані: 
1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні,

 

технологічні та інші заходи з попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; 
2) забезпечувати під час роботи об’єктів з надання послуг у сфері розваг рівень шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, близько прилеглих до житлових будинків, згідно вимог, установлених санітарними нормами; 
3) вживати заходи з недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.
5.2. Шум  на захищених   об'єктах      при здійсненні   будь-яких   видів діяльності    не повинен    перевищувати   рівнів, установлених санітарними нормами, для відповідного часу доби. 

 

6.Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

7.1. На об'єктах благоустрою забороняється: 
1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку; 
2) самовільно пошкоджувати або знищувати газони, дерева, кущі та інші зелені насадження; 
3) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища; 
4) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо; 
5) складувати будь-які матеріали, конструкції, обладнання за межами місць, відведених для надання послуг у сфері розваг; 
6) захаращувати території, відведені для надання послуг у сфері розваг, будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами діяльності, накопиченням снігу та льоду тощо; 
7) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів; 
8) використовувати не за призначенням контейнери, урни для збору сміття та твердих побутових відходів; 
9) виливати рідину, викидати сміття через вікна автотранспортних засобів, в прорізи приміщень; 
10) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях; 
11) самовільно встановлювати засоби зовнішньої реклами, вивіски, лотки тощо; 
12) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
13) самовільно підключатися до мереж електро-, водо- та газопостачання, зливової та господарсько-побутової каналізації; 
14 ) самовільно займати і використовувати земельні ділянки з порушенням схеми розташування, наданої для надання послуг у сфері розваг у

 

встановленому законодавством порядку; 
15) перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів; 

16) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цим Положенням та чинним законодавством України; 
17) влаштовувати стоянки транспортних засобів.

 

7. Контроль за дотриманням цього Положення та відповідальність за його порушення

7.1. Відповідальність за порушення вимог техніки безпеки, безпеки відвідувачів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки при здійсненні діяльності у сфері організування  відпочинку та розваг несе суб'єкт господарювання згідно із законодавством України.

7.2. Шкода, заподіяна при розміщенні об’єктів надання послуг у сфері організування  відпочинку та розваг  внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

7.3. Контроль за додержанням цього Положення здійснює виконавчий комітет міської ради.

 

 

 

Міський голова                                                                         В.В. Малицький

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Додаток 1

до Положення про порядок

надання послуг у сфері організації

відпочинку та  розваг

на території міста Перещепине

 

 

 

ПЕРЕЛІК

місць, визначених на території міста Перещепине

для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг

 

  1. Ринкова площа
  2. Парк Шевченка .
  3. Берег р.Кільчень.
  4. Перехрестя вул. Соборна та вул. Калинова.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                В.В. Малицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок

надання послуг у сфері організації

відпочинку та  розваг

на території міста Перещепине

 

 

 

                                                                                               Перещепинському міському голові

 

                                                                                              __________________________

                                                                                                                                                                   __________________________

__________________________

 

ЗАЯВА

про отримання погодження місця

для надання послуг у сфері розваг у місті Перещепине

 

Прошу  погодити місце для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг

_____________________________________________________________________________

(назва об'єкта)

____________________________________________________________________________

(місце розміщення)

_____________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи/ім'я, по-батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

_____________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця,

платника податків та інших обов'язкових платежів)

_____________________________________________________________________________

(ім'я, по-батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи)

_____________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи-підприємця)

_____________________________________________________________________________

(контактний телефон)

Технічні характеристики об'єкта _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(атракціон, батут,  цирк, каруселі тощо, розміри, місце розташування, площа кв. метрів)

 

Термін розміщення об'єкта з ________________ по_________________  

                                                                             

Документи, що додаються (на звороті аркуша):

1.

2.

3.

4.

___  _______20__ р.                   _____________                                     _________________

           (підпис)                                                          (прізвище, ім'я та по                      батькові заявника  або уповноваженої ним особи)

 

Я, _____________________________________________________________, ознайомлений/ ознайомлена із нормами Закону України Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку свої персональних даних.

 

___  _______20__ р.                   _____________                                     _________________

           (підпис)                                                          (прізвище, ім'я та по                      батькові заявника  або уповноваженої ним особи)

Додаток 3

до Положення про порядок

надання послуг у сфері організації

відпочинку та  розваг

на території міста Перещепине

 

 

Д О З В І Л

на надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг

в місті Перещепине

«____»_______ 20___р.                                                               № _____

Виданий виконавчим комітетом  Перещепинської міської ради

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

на розміщення об’єкта надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг

 

(назва діяльності у сфері організації відпочинку та розваг )

В місті Перещепине________________________________________________________

(назва місця для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг)

 

На строк _____ днів  з «___» ____до «___»___20___р

 

 

 

 

Голова міської ради                                                                  В.В. Малицький

 

 

АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту рішення
Перещепинської міської ради «Про про порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та  розваг на території м.Перещепине

1.Визначається проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів місцевих рад належить сприяння розвитку усіх форм торгівлі, встановлення за погодженням з власником зручного для населення режиму роботи підприємств сфери обслуговування незалежно від форм власності, організація ярмарків, ринків.

Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 21 жовтня 2011 року N 244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Зазначеним наказом розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування.

Правилами благоустрою на території міста Перещепине, передбачено утримання тимчасових об’єктів обслуговування і малих архітектурних форм, місця для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі, ринків. Проте, не визначений порядок розміщення, необхідний перелік документів, зразок погодження розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг, для яких не вимагається отримання паспорта прив’язки.

Пунктом 5 частини першої статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено заборону самовільного встановлення на об’єктах благоустрою торговельних лотків, павільйонів, кіосків, тощо.

Оскільки на сьогодні існує ряд неузгодженостей щодо розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку і розваг, у тому числі проведення ярмарків, масових заходів, постає необхідність затвердження чіткого порядку з визначенням переліку документів, часових термінів отримання погодження, тощо.

2.Цілі регулювання:

Цілями прийняття даного регуляторного акта є:

 - встановлення прозорого механізму розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг;

- деталізація всіх процедур отримання погодження на розміщення об’єктів; 

- скорочення витрат часу фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб під час погодження розміщення об’єктів; 

- забезпечення сприятливих умов для відпочинку мешканцям будинків, в яких розташовані об’єкти сфери обслуговування.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо можливі альтернативні способи:

Перший – відмовитись від прийняття цього регуляторного акта.

Дія такого способу є неефективною, оскільки для розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг на об’єктах благоустрою міста, особливо під час проведення ярмарків, масових заходів відсутній чіткий перелік документів та зразок документа - погодження на розміщення об’єктів.

Другий спосіб - досягнення визначених цілей за допомогою ринкових механізмів не є можливим. Оскільки законодавчими актами врегульовані не всі  випадки розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг.

Третій спосіб - прийняття цього регуляторного акта. Прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються з вимогами чинного законодавства, створить сприятливі умови для здійснення виконавчими органами влади обліку об’єктів сфери обслуговування, а для суб’єктів господарювання прозорість під час розміщення об’єктів.

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі, через те, що в цьому випадку досягти мети можливо в коротший термін, з урахуванням особливостей ситуації, яка склалася.

4.Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення встановлення порядку отримання погодження на розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг..

Проектом цього регуляторного акта передбачено визначити:

  • порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг;
  • перелік документів, необхідних для отримання відповідного погодження.

Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та міської влади. Простота виконання вимог, встановлених актом, простота положень даного акта, що містить чітке обґрунтування поставлених завдань, являється також однією з можливостей у досягненні встановлених цілей. 

Також слід зазначити, що в даному випадку має місце ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного акта, таких як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства в сфері обслуговування, соціально-політичні впливи. Це може привести до недоцільності в подальшому застосуванні прийнятого даного регуляторного акта або зміни його суті чи окремих положень

5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей передбачених є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури отримання погодження на розміщення об’єктів.

Цей регуляторний акт мотивує юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконувати встановлені вимоги щодо отримання погодження на розміщення об’єктів та утримувати територію благоустрою у належному стані.

Реалізація запроваджень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з бюджету міста.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

6.Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

Врегульований механізм розміщення об’єктів сфери обслуговування на території міста;
Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності; 
Врахування конституційних прав мешканців будинків на відпочинок;
Зменшення надходження заяв і скарг від мешканців міста 
Покращення іміджу міста

Витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Єдиний для усіх прозорий механізм отримання погодження на розміщення об’єктів сфери обслуговування.
Спрощення процедури отримання документа про погодження розміщення об’єктів

Витрати відсутні

Інтереси громади

Встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів сфери обслуговування, підвищення якості обслуговування, посилення контролю за правопорядком у місті

Витрати відсутні

           7.Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою у відповідності до змін законодавства України

8.Показники результативності регуляторного акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

1.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання, який пов'язаний з виконанням вимог акта.

4.Динаміка кількості виданих погоджень на розміщення об’єктів;

5.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

9.Заходи відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності цього проекту рішення виконавчого комітету міської ради здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності чинного регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності, буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

 

Міський голова                                                                                    В.В. Малицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор