http://nmpereshmr.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Перещепинська м/р >> РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
Р І Ш Е Н Н Я від 15.09.2017 № 16-14/VIІ Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради
Версія для друку Написати листа

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПЕРЕЩЕПИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

14– а сесія

 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

 від   15.09.2017 № 16-14/VIІ

 

Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради

Відповідно до ст.26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради, Перещепинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради (додаток №1).

2.Затвердити типову форму Договору про пайову участь в створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради (додаток №2).

3.До моменту повної сплати пайової участі відповідно до укладеного договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради виконавчому комітету міської ради не виносити на розгляд питання щодо оформлення права власності таким юридичним або фізичним особам, в тому числі і по об'єктах, дозволи на будівництво по яких видані до набрання чинності  цього рішення.

4. Рекомендувати інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області не надавати дозволи на виконання будівельних робіт об'єкта містобудування фізичним і юридичним особам, які не уклали договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської  ради.

5.Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Перещепинської міської ради та  засобах масової інформації.

6.Рішення набуває чинності  з дня його оприлюднення в засобах масової інформації.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження (голова комісії Підіпригора І.О.) та  з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємства, з питань власності, комунального майна та приватизації (голова комісії Ломака І.І.).

 

 

 

 

 

   Голова міської ради                                                        В.В. Малицький            

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення Перещепинської міської ради

від  15.09.2017р.№ 16-14/VIІ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску)фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради

1.1. Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради (надалі -Положення) розроблене відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.40 Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про інвестиційну діяльність».

1.2. Положення встановлює критерії визначення розміру  та порядок сплати пайового внеску фізичними та юридичними особами у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх забудовників, незалежно від їх форми власності (за винятком випадків, зазначених у пункті 1.4 цього Положення), які:

1.3.1. здійснюють в адміністративних межах населених пунктів Перещепинської міської ради будівництво (реконструкцію) об'єкту  будь-якого призначення;

1.3.2. змінюють функціональне призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення, в т.ч. житлових приміщень на нежитлові.

1.4 До пайової участі не залучаються забудовники у разі здійснення будівництва:

1.4.1 об'єктів   будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

1.4.2 будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

1.4.3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла з частковим залученням коштів державного або місцевого бюджетів;

1.4.4.  індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

1.4.5. об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюються за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

1.4.6. об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

2.Визначення розміру пайової участі

2.1.Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю.

2.2. Величина пайової участі встановлюється в розмірі:

2.2.1.  4 (чотири) відсотка загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування - для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення (санаторії));

2.2.2. 4 (чотири) відсотка  загальної вартості будівництва об'єкта містобудування - для багатоквартирних житлових будинків, індивідуальних житлових будинків загальною площею більше 300,0 кв.м., будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення;

2.2.3. Забудовники несуть відповідальність за достовірність представленої інформації щодо кошторисної вартості об'єкта будівництва та не виконання умов договору.

2.2.4. Для багатоквартирних житлових будинків в умовах договору розмір пайової участі вираховувати пропорційно до площ житлового і окремо комерційного призначення.

2.3. Органу місцевого самоврядування забороняється вимагати  від замовника будівництва надання будь яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів, крім пайової участі у розвитку інфраструктури міста, передбаченої цим Положенням, а також крім випадку, якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва  замовником  інженерних  мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки,  розмір пайової участі  у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність.

3.Порядок залучення і використання пайової участі

3.1. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у населених пунктах Перещепинської міської радизобов'язаний  взяти участь у створенні і  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населених пунктів,  крім  випадків,  передбачених п.1.4. цього Положення.

3.2. Розмір пайової участі визначається не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації виконавчим комітетом звернення забудовника про укладення Договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування з техніко-економічними показниками відповідно до п.2.1. цього Положення.

3.3. Договір про пайову участь укладається не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення забудовника, але до прийняття об'єкта в експлуатацію.

3.4. Істотними умовами Договору про пайову участь є:

3.4.1 розмір пайової участі;

3.4.2. строк (графік) сплати пайової участі;

3.4.3. відповідальність сторін.

3.5. Невід'ємною  частиною  Договору є розрахунок величини пайової участі забудовника в розвитку інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради.

3.6. При прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, рекомендувати представникові інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області при реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації (для об'єктів 1-3 категорії складності) або при видачі сертифіката перевірити наявність Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради.

3.7. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним  платежем  або  частинами  за графіком, що визначається договором.

3.8. Суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво, мають право на відстрочення оплати пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури до цільового фонду місцевого бюджету. Заява подається до Перещепинської міської ради не пізніше терміну сплати, має містити інформацію про суму та термін відстрочення відповідних платежів та відрахувань. Надана заява вважається невід'ємною частиною Договору.

3.9. Граничний термін сплати пайового внеску не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об'єкта містобудування в експлуатацію.

3.10. Забудовник перераховує кошти на рахунок цільового фонду соціального розвитку населених пунктів Перещепинської міської ради. В платіжному дорученні зазначається призначення платежу: «На створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради».

3.11. Кошти, які надійшли від Забудовників на створення та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури, використовуються виключно на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської  ради відповідно до рішення Перещепинської міської ради.

4. Заключні положення

4.1. У випадку внесення змін в законодавчі акти України, що регулюють питання сплати Пайової участі, це Положення продовжує діяти в частині, що не суперечить чинному законодавству.

4.2. У разі невиконання Забудовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, Перещепинська міська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 

 

Міський голова                                                                      В.В. Малицький

 

Додаток №2

до рішення Перещепинської міської ради

від  15.09.2017р.№ 16-14/VIІ

 

Договір

про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортноїта соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради

«____»____________________ р.

Перещепинська міська рада, в особі Перещепинського міського голови Малицького Вадима Вікторовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та _____________________________________________________________________________,        (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної  особи )

що діє на підставі_________________________________  (далі - Замовник), з другої сторони уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору

1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов'язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради та перерахувати до спеціального цільового фонду Перещепинської міської ради на спеціальний рахунок цільового фонду соціального розвитку Перещепинської міської ради, відкритий в Управлінні Державного казначейства України в Дніпропетровській області (рахунок № ________________, код _______, МФО __________, код ЗКПО ___________, банк _________________) (далі - Спеціальний рахунок), грошові кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради у розмірі, що дорівнює ___ відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, яка визначена проектною документацією, та затверджена в установленому законодавством порядку.

Обсяг внеску визначено в Додатку 1 до договору, який є його невід'ємною частиною.

 

 

ІІ. Зобов'язання Сторін

1. Замовник зобов'язується перерахувати (однією сумою або частинами за календарним планом) кошти, зазначені у розділі І цього Договору протягом одного місяця після прийняття об'єкту в експлуатацію, на рахунок цільового фонду Перещепинської міської  ради  з призначенням платежу: „пайова участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради ".

2. За цим Договором, з моменту зарахування на рахунок цільового фонду соціального розвитку Перещепинської міської ради грошових коштів на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами міській раді відповідно до їх цільового призначення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. З вказаного моменту вищезазначені кошти стають комунальною власністю територіальної громади Перещепинської міської ради.

3. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об'єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради.

ІІІ. Особливі умови

1. Об'єкти, майно та інші активи, придбані  або створені за рахунок коштів Фонду, є комунальною власністю територіальної громади Перещепинської міської ради.

IV. Відповідальність Сторін

1. У разі не виконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Перещепинської міської ради щодо перерахування в повному обсязі коштів, Перещепинська міська  рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

2. Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом 1 цього Договору сплачує пеню в розмірі 0,1% за кожний день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ від суми договору.

3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов`язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору.

V. Строк дії договору

1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного ними виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

VІ. Інші умови

1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.

2.  Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

3. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

4.  Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.

VI. Адреси та реквізити Сторін

Перещепинська міська рада                                             Замовник:          

Дніпропетровська область,

Новомосковський район

м. Перещепине

вул. Шевченка, 43

51220

ГУДКСУ в Дніпропетровській області                   

МФО 805012 р/р _________________                          

КОД 04338463         

т.(05693) 9-14-09

 

Голова Перещепинської міської ради

 

_____________________  В.В. Малицький         

 

 

 

 

 


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор