http://nmpereshmr.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Перещепинська м/р >> РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ
РІШЕННЯ від 12.10.2017 № 11 – 15/VII Про затвердження Положення про порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине
Версія для друку Написати листа

 

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА.

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ   ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VІI СКЛИКАННЯ

 

 

15 – а позачергова сесія

 

РІШЕННЯ

 

від    12.10.2017 № 11 – 15/VII

 

Про затвердження Положенняпро порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине

                                                             

          Відповідно достатті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 10  Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою  врегулювання питань щодо надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине, Перещепинськаміська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

     1. Затвердити Положення про порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине.

    2.  Перещепинській міській раді при прийняті рішень стосовно розміщення на території міста об’єктів у сфері відпочинку та розваг керуватися даним Положенням.

    3. Дане рішення довести до відома населення міста Перещепине та оприлюднити на офіційному сайті міської ради.

    4.Контроль за виконання рішення покласти на постійні депутатські комісії.

 

Голова міської ради                                                               В.В. Малицький 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення  міської ради

від12.10.2017 № 11– 15/VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та  розваг

на території м.Перещепине

 

1. Загальні положення

 

       1.1. Положення про порядок надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине (далі – Положення) визначає єдині умови та порядок погодження місць для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине, а також вимоги до утримання таких місць. 

       1.2. Положення розроблено відповідно  до  Законів України  «Про місцеве самоврядування  в  Україні»,  «Про  благоустрій  населених  пунктів», Земельного кодексу України, Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. № 110, ЗУ «Про захист прав споживачів», Постанови КМ України №833 від 15.06.2006р. «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», «Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», затверджених наказом №369 Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі від 08.07.1996р. та визначає порядок і правила розміщення на території міста Перещепине пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення виїзної, виносної торгівлі і святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг.

 1.2. Дія  цього  Положення  поширюється  на  всі  суб’єкти господарювання,  що  здійснюють  діяльність  у сфері  організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине.

1.3. Вимоги цього Положення є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами, які здійснюють виїзну, виносну торгівлю і святкову виїзну, виносну торгівлю та надання послуг у сфері розваг на території міста Перещепине.

1.4. Дія цього Положення не розповсюджується на торговельну діяльність, що провадиться на територіях ринків та на торговельну діяльність, що здійснюється з пересувних малих архітектурних форм, розташованих поблизу стаціонарних торговельних об’єктів на відстані не більш як три метри від них.

 1.5. Діяльність у сфері  організації відпочинку та розваг на території міста Перещепине здійснюється  суб’єктами господарювання  після  отримання  витягу з рішення  виконавчого  комітету Перещепинської  міської ради щодо погодження місця для надання  певного виду послуг у сфері організації відпочинку та розваг, здійснення виїзної, виносної торгівлі і святкової виїзної, виносної торгівлі.

1.6. Діяльність у сфері  організування відпочинку та розваг включає надання таких послуг:

функціонування атракціонів;

       експлуатація тирів, батутів;

прокат  іграшкових  машинок,  дитячих мотоциклів,  електро-вело-мобілів; 

       діяльність пересувних цирків ( без використання диких тварин);

здійснення виїзної, виносної торгівлі і святкової виїзної, виносної торгівлі.

 

2. Умови погодження місця для надання  послуг у сфері організації відпочинку та розваг

       2.1 На  території міста Перещепине надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг  здійснюється у визначених місцях згідно додатку 1 до цього Положення.

2.2. При здійсненні діяльності у сфері  організації відпочинку та розваг не повинно створюватися будь-яких незручностей для пішоходів та проїзду транспортних засобів на території міста.

2.3. Режим роботи встановлюється суб’єктом господарювання, але повинен обмежуватись часовим проміжком: з 9.00 год. до 23.00 год.  У винятку, дні святкових та масових заходів режим роботи встановлюється рішенням виконавчого комітету.

 

3. Порядок отримання погодження місця  для надання  послуг у сфері організації відпочинку та розваг

3.1. Для  отримання  погодження місця для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг суб’єкт господарювання подає наступні документи:

- заяву встановленого зразка (додаток 2 до цього Положення);

- копію  виписки  з  єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- копію довідки про перебування суб’єкта господарювання на податковому обліку;

-  схему  розташування (планово – картографічний матеріал)  місця  надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг ;

- копію дозволу на експлуатацію атракціонів (у разі, коли атракціон віднесений до атракціонів підвищеної небезпеки);

- перелік та кількість тирів, батутів; іграшкових  машинок,  дитячих мотоциклів,  електро-вело-мобілів.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї.

 3.2. Рішення про погодження місця  для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг або відмову в погодженні приймається виконавчим комітетом Перещепинської міської ради.

У разі погодження, дозвіл (додаток 3 до цього Положення) на надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг, видається секретарем міської ради не пізніше 5-ти денного терміну після прийняття рішення.

У разі відмови, секретар міської ради у 5-ти денний строк повинен повідомити суб’єкта господарювання про прийняте рішення з поясненням причини відмови.

Рішення виконавчого комітету Перещепинської міської ради про погодження місця  для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг доводиться до відома суб’єктів господарювання у будь-який спосіб (лист, телефон, електронна пошта тощо).

         3.3 Кошти за тимчасове користування місцем, що використовується для надання послуг у сфері відпочинку та розваг суб’єктами господарювання не сплачуються.

 

4. Умови  тимчасового утримання місць для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг

4.1. Місця для надання послуг у сфері організації  відпочинку та розваг утримуються суб’єктами господарювання відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Правил благоустрою  міста Перещепине.

4.2. Суб’єктам господарювання, що надають послуги у сфері організації  відпочинку та розваг, а саме пересувним циркам забороняється використовувати у своїх виставах диких тварин.

4.3. Суб’єкти господарювання, що надають послуги у сфері організації  відпочинку та розваг,  зобов'язані:

  4.3.1 - забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення, відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища",  Санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 р. №145, Правил благоустрою міста Перещепине ;

           4.3.2 – вжити заходів щодо дотримання противопожежних норм та вимог Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму»;

4.3.3. - укласти договір на вивезення твердих побутових відходів.

4.3.4. - встановити урни для збирання відходів та сміття біля  місць надання послуг у сфері розваг;

4.3.5. - забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на наданій території;

4.4. Протягом дня та після закінчення роботи господарюючий суб’єкт повинен забезпечувати чистоту на прилеглій до сфери розваг території.

 4.5.Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров'я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи повинні підтримуватися у належному стані. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров'я громадян обладнання, елементів благоустрою.

 

 

 

5.Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

 

         5.1. Суб’єкти  підприємницької  діяльності, підприємства,  установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з надання послуг у сфері відпочинку та розваг з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму та інших фізичних факторів на здоров'я населення міста зобов'язані:


1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні та інші заходи з попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;


2) забезпечувати під час роботи об’єктів з надання послуг у сфері розваг рівень шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, близько прилеглих до житлових будинків, згідно вимог, установлених санітарними нормами; 

3) вживати заходи з недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.

 

5.2. Шум  на захищених   об'єктах      при здійсненні   будь-яких   видів діяльності    не повинен    перевищувати   рівнів, установлених санітарними нормами, для відповідного часу доби.

 

  1. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

 

6.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

2) самовільно пошкоджувати або знищувати газони, дерева, кущі та інші зелені насадження;

3) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища; 
4) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо; 
5) складувати будь-які матеріали, конструкції, обладнання за межами місць, відведених для надання послуг у сфері розваг; 
6) захаращувати території, відведені для надання послуг у сфері розваг, будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами діяльності, накопиченням снігу та льоду тощо; 
7) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів; 
8) використовувати не за призначенням контейнери, урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

9) виливати рідину, викидати сміття через вікна автотранспортних засобів, в прорізи приміщень;

10) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях; 
11) самовільно встановлювати засоби зовнішньої реклами, вивіски, лотки тощо; 
12) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
13) самовільно підключатися до мереж електро-, водо- та газопостачання, зливової та господарсько-побутової каналізації;

14 ) самовільно займати і використовувати земельні ділянки з порушенням схеми розташування, наданої для надання послуг у сфері розваг у встановленому законодавством порядку;

15) перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

16) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цим Положенням та чинним законодавством України; 
17) влаштовувати стоянки транспортних засобів.

 

7. Контроль за дотриманням цього Положення та відповідальність за його порушення

7.1. Відповідальність за порушення вимог техніки безпеки, безпеки відвідувачів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки при здійсненні діяльності у сфері організування  відпочинку та розваг несе суб'єкт господарювання згідно із законодавством України.

7.2. Шкода, заподіяна при розміщенні об’єктів надання послуг у сфері організування  відпочинку та розваг  внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

7.3. Контроль за додержанням цього Положення здійснює виконавчий комітет міської ради.

 

 

 

Міський голова                                                                         В.В. Малицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про порядок

надання послуг у сфері організації

відпочинку та  розваг

на території міста Перещепине

 

 

 

ПЕРЕЛІК

місць, визначених на території міста Перещепине

для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг

 

  1. Ринкова площа
  2. Парк Шевченка .
  3. Берег р.Кільчень.
  4. Перехрестя вул. Соборна та вул. Калинова.

 

 

 

 

Міський голова                                                                           В.В. Малицький


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор