http://nmpereshmr.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Перещепинська м/р >> РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Положення про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Перещепинської міської ради
Версія для друку Написати листа

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПЕРЕЩЕПИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІI СКЛИКАННЯ

 

                                                                       

                                                       

                              П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження Положення про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Перещепинської  міської ради

З метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини  на території Перещепинської міської ради, його збереження та використання, відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу України, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перещепинська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про взяття на облік та передачу у комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Перещепинської міської ради.
 2. Здійснити заходи щодо виявлення (встановлення) на території міської ради безхазяйного майна та відумерлої спадщини.
 3. Дане рішення довести до відома населення міста Перещепине та оприлюднити на офіційному сайті міської ради ;
 4. Контроль за виконання рішення покласти на постійні депутатські комісії.

 

 Голова міської ради                                                                    В.В. Малицький

 

Додаток до рішення  Перещепинської  міської ради    від ___________р. № ___

 

Положення

про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Перещепинської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України від 01.07.2004 № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

1.2. У викладеному Положенні застосовуються наступні визначення :

безхазяйне майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий;

відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

уповноважений орган – Перещепинська  міська  рада, якій надаються повноваження визначені цим Положенням;

реєстраційна служба Новомосковського міськрайонного управління юстиції

нерухоме майно- будинки, гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення та земельні ділянки;

рухоме майно – матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю              (стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, тощо).

руйнування – повне знищення об’єкта що унеможливлює його подальшу експлуатацію.

мережа електрична – сукупність енергетичних  установок для передачі та розподілу електричної енергії;

газопровід –  система трубопроводів і допоміжних споруд для транспортування та розподілу газу.

земельна ділянка — частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

 

 1. Порядок виявлення безхазяйного нерухомого майна, відумерлої спадщини.

2.1. Фізичні та юридичні особи, які виявили на території Перещепинської міської ради безхазяйне нерухоме майно, повинні повідомити про це Перещепинську міську раду.

2.2. Після надходження повідомлення про наявність безхазяйного майна чи відумерлої спадщини уповноваженим органом направляються запити про наявність реєстрації права власності або оренди на об’єкт та технічної документації до реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції,  відділ Держкомзему Новомосковського району, та інших служб.

2.3. Міською радою при підготовці мір щодо взяття на облік безхазяйного майна або відумерлої спадщини створюється комісія, яка проводить обстеження виявленого майна. В акті обстеження , складеному комісією,  зазначається :

– адреса та технічний стан об’єкта;

– можливість подальшої експлуатації об’єкта згідно  його цільового призначення;

– пропозиції стосовно подальшої експлуатації об’єкта;

2.4. У склад комісії входять депутати міської ради, члени виконавчого комітету представники відповідних організацій за їх згодою. Результати обстеження документуються відповідним актом,  в якому зазначаються всі встановлені факти.

2.5. У випадку встановлення факту руйнування, комісією висувається пропозиція щодо подальшого використання земельної ділянки,  де розташовувався об’єкт.

2.6. В разі встановлення факту непридатності для проживання об’єкта, що перебував у житловому фонді, висувається пропозиція про подальше  використання такого приміщення як нежитлового.

2.7.З метою встановлення додаткових фактів відносно обстежуваного нерухомого майна або його власника чи ймовірних правонаступників, міською радою направляються запити у відповідні служби.

 1. Порядок взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, відумерлої спадщини

3.1. Після ознайомленням з актом обстеження об’єкту уповноваженим органом направляється заява до реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції,  про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

3.2.  В разі внесення  відомостей про безхазяйне майно до розділу Реєстру прав,  міській раді  видається інформаційна  довідка про взяття на  облік  безхазяйного  нерухомого  майна.

3.3. Безхазяйному об’єкту, при необхідності залежно від поданої інформації, присвоюється  поштова адреса та здійснюється технічна інвентаризація.

3.4. Міська  рада розміщує оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у районній газеті  «Присамарська Нива» та на сайті міської ради, де оприлюднюються відомі дані про об’єкт.

3.5. Зняття з обліку безхазяйного майна можливе за зверненням його власника.

3.6. По проходженні одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна уповноважений орган подає заяву до суду щодо передачі майна у комунальну власність Перещепинської територіальної громади .

 1. Порядок взяття на облік відумерлої спадщини.

4.1. Взяття на облік об’єктів відумерлої спадщини проводиться уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців за заповітом і за законом. Інформація про це може надходити у вигляді заяв сусідів,  акта опитування мешканців сусідніх домоволодінь та інша інформація. При встановленні факту заволодіння таким майном особами без належних правових підстав, інформація про це з підтверджуючими документами негайно надається виконавчому комітету міської ради та правоохоронним органам.

4.2. У випадку безгосподарного утримання житлових будинків або їх частки, іншого майна, власники якого відсутні більше ніж три роки за місцем постійного проживання та відомості про місцеперебування таких осіб відсутні, уповноважений орган може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

4.3. Уповноваженим органом при наявності інформації про відумерлу спадщину направляються запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи правонаступників або їх відсутності :

–  до  відділу  реєстрації/зняття з реєстрації  місця проживання/перебування осіб Перещепинської міської ради – для підтвердження факту смерті (довідка про смерть);

–   до реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції - щодо наявності державної реєстрації права власності на нерухомий об’єкт;

–  в органи нотаріату – для отримання інформації щодо відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, або про відмови від її прийняття;

–  у разі потреби до інших органів.

4.4. Якщо після проходження одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган повинен здійснити правовий аналіз зібраних документів та подати  заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність Перещепинської територіальної громади.

 1. Порядок використання безхазяйного нерухомого майна та об’єктів відумерлої спадщини під час перебування їх на обліку.

5.1. Якщо у складі спадщини є майно,  яке  потребує  утримання або догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, відповідно до вимог статті 1285 Цивільного Кодексу України,    нотаріус за поданням міської ради у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту може укласти  договір на управління спадщиною з іншою особою.

Особа, що  управлятиме  спадщиною,  має  право  на вчинення  необхідних  дій,  спрямованих на збереження  спадщини  до з’явлення спадкоємців або до прийняття спадщини.

При передачі майна в управління право власності на нього не переходить.

5.2. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини міська рада забезпечує належне утримання присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі і споруди.

 1. Порядок реєстрації права комунальної власності

6.1. Після отримання рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини до комунальної власності міська рада подає його для державної реєстрації права власності за Перещепинською територіальною громадою до реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції.

6.2. Всі витрати, пов’язані з  державною реєстрацією права комунальної власності, оплата послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта, експертної оцінки об’єкта нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів міського бюджету.

7.  Порядок обліку рухомого безхазяйного майна, яке відноситься до інженерних мереж

7.1. Про рухоме майно (в тому числі стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами та інше), від якого власник відмовився або власник якого невідомий, відомості збираються уповноваженим  органом.

7.2. Облік ведеться міською  радою, яка розміщує оголошення про виявлене безхазяйне майно у районній газеті  «Присамарська Нива» та на сайті міської ради та вживає заходів щодо встановлення власника майна.

7.3. У власність територіальної громади рухоме майно переходить відповідно до статей 335, 336, 338 ,347 Цивільного Кодексу України.

7.4. Підставою для набуття права комунальної власності на безхазяйне рухоме майно є рішення суду.

 1. Порядок обліку рухомого безхазяйного майна.

8.1. Про рухоме майно (в тому числі стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами та інше), від якого власник відмовився або власник якого невідомий, відомості збираються уповноваженим  органом та надходять від інших організацій.

8.2. Облік  ведеться  Виконавчим  комітетом  міської  ради, який  розміщує оголошення про виявлене безхазяйне майно у газеті  «Присамарська Нива»  і вживає заходи щодо встановлення власника майна.

8.3. У власність територіальної громади рухоме майно переходить відповідно до статей 335, 336, 338 Цивільного Кодексу України.

8.4. Підставою для набуття права комунальної власності на безхазяйне рухоме майно є рішення суду.

 1. Порядок використання майна, переданого до комунальної власності

9.1. Володіння, користування і розпорядження майном міська рада здійснює відповідно до статті 60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»  з моменту державної реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна або з моменту набуття чинності рішення суду про прийняття до комунальної власності об’єктів рухомого майна.

9.2. Дія договору про збереження об’єкту, який було обліковано як безхазяйний або відумерла спадщина,  припиняється після реєстрації на нього права комунальної власності.

9.3. Після державної реєстрації права комунальної власності на об’єкти житлового фонду  міська рада за необхідності вчиняє заходи щодо подальшого розподілу житла.

9.4. Об’єкти житлового фонду відповідно до статті 5 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть бути використані для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, що перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов.

9.5. Якщо згідно рішення суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України,  в комунальну власність територіальної громади передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою.   В окремих випадках  виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути  питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

9.6. Усі спірні питання, які стосуються передачі безхазяйних об’єктів та відумерлої спадщини до комунальної власності та відчуження цих об’єктів, вирішуються згідно чинного законодавства у судовому порядку.

 

 

Голова Перещепинської міської ради                                                    В.В. Малицький 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення  міської  ради про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Перещепинської міської ради

Назва регуляторного акта: проект рішення  Перещепинської міської  ради  «Про затвердження  Положення  про   взяття   на   облік   та   передачу   в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини  на території Перещепинської міської ради.

 1. Проблемні питання які пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

За даними які надходять до виконавчого комітету  Перещепинської міської  ради у вигляді повідомлень від громадян та організацій на території  міської ради  встановлено факти наявності майна власник якого невідомий або відсутній і яке, відповідно до п.1 ст.335 ЦК України може бути визнано безхазяйним. Також, п.2 ст. 335 ЦК України передбачено що безхазяйне нерухоме майно береться на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені та після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, вона за заявою органу уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана згідно рішення суду до комунальної власності.

Таким чином, до комунальної власності територіальної громади переходить право власності на той чи інший нерухомий об’єкт. Територіальна громада отримує безумовні вигоди від права розпоряджатися таким майном, а саме вказане майно може бути на законних підставах передане в оренду, відчужено, закладено тощо. Це допоможе суттєво збільшити доходи місцевого бюджету. Однак, на сьогодні не існує затвердженого механізму взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини.

Існуюча проблема пов’язана із відсутністю реальних механізмів взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщина,  а саме порядку та строків проведення, прийняття на облік та забезпечення доступу широкого загалу до цієї інформації.

Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність органів місцевого самоврядування міста щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду  про передачу зазначеного майна у комунальну власність   ,  відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

 1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

–   регулювання побудовано відповідно вимог ЦК України;

–  після отримання доручення складається акт опису майна з його фото фіксацією, у місячний термін подається довідка про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна;

– готується висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

– у місячний термін приймається на облік безхазяйне нерухоме майно та розміщується оголошення про взяття на облік у друкованих засобах масової інформації;

– підготовлення заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади  Перещепинської міської ради ;

– на підставі рішення суду майно передається у комунальну власність;

4.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття    регуляторного акта.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а саме витрати на складання опису майна, його оцінка, витрати на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата держмита за подачу заяви до суду. Проектом рішення не передбачено виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями.

Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

 1. Визначення показників результативності.

6.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Тимчасового положення про порядок державної  реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 року № 7/5, з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

 1. Ефективність способів досягнення цілей:

7.1. Ефективність запропонованого регулювання забезпечуватиметься через додаткові надходження до  місцевого бюджету внаслідок передачі в оренду або відчуження майна, яке перейшло до комунальної власності внаслідок судового рішення про передачу безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність, згідно з яким, органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади  Перещепинської міської ради   відповідно до закону можуть здійснювати правомочності щодо володіння, користування та розпорядження зазначеними об’єктами нерухомого та рухомого майна.

7.2 . Прийняття положення позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.

7.3.  Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності наказом з використанням визначених показників результативності акта.

У разі виявлення неврегульованих та непередбачених моментів, які передбачається встановлювати за допомогою аналізу якісних показників дії цього акту, буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

 


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор